Mag ik overal parkeren?

Je mag staan op elke plaats waar een wagen mag parkeren of stilstaan. Je mag staan op elke parkeerplaats als dusdanig aangegeven. Behalve zo een verkeersbord aangeeft dat het verboden is voor campers om op de aangegeven plaats te staan. Benevens de gewone parkeerplaatsen zijn er ook plaatsen speciaal voorzien voor campers. Deze plaatsen zijn volledig vrij of je moet een gering bedrag betalen. Deze plaatsen gaan van een eenvoudige staanplaats tot plaatsen waarbij een vrij uitgebreide dienstverlening aanwezig is zoals: drinkwaterinname, lozen afvalwater, toiletten enz…Er bestaan kaarten en boeken waarop deze plaatsen staan aangegeven.

overzicht