Privacy policy

Instemming met de algemene verkoopsvoorwaarden

Gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden die het gebruik van de website betreffen aandachtig te lezen

Wij vragen u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens onze website te raadplegen of er welk gebruik dan ook van te maken. De toegang tot deze site campervans.be en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken. Deze website "campervans.be" wordt geëxploiteerd door de Vanomobil, Ter Donkt 38, 8540 Deerlijk, BE 0413.755.280.

Intellectuele Eigendom

Al het materiaal dat zich op de site bevindt, is de intellectuele eigendom van Vanomobil. Dit materiaal mag niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van wat nodig is om het on-line te kunnen lezen. Niettegenstaande deze beperking beschikt u over het recht om, voor uw persoonlijk gebruik, volledige bladzijden af te drukken op papier. Nauwkeurigheid van informatie Vanomobil zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige claims of schade die voortkomen omdat u zich verlaat op de inhoud van de site. Vanomobil behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen of tijdelijk of definitief te onderbreken of te schrappen zonder de gebruiker vooraf te verwittigen.

Auteursrechten

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, al dan niet met geluid geanimeerde sequenties, video’s, illustraties, … weergegeven op de site van Vanomobil evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Vanomobil en/of gebruikt Vanomobil onder licentie en zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten. Alleen de elektronische kopie voor privé-gebruik van het geheel of een deel van de site of van de samenstellende delen ervan wordt door Vanomobil toegestaan, op voorwaarde dat het origineel ervan niet wordt gewijzigd en dat het gebruik van de site conform is met de wetten en reglementen terzake.

Gebruik van de site en haar inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Zij verbindt er zich met name toe op deze site geen onrechtmatige daden te stellen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe op deze site geen enkele daad te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de naam en het imago van Vanomobil kan bezoedelen. Zij verbindt er zich toe om geen enkel element of de inhoud ervan van de site via e-mail of op een andere wijze te verzenden, die onwettig, schadelijk, onverantwoord dreigend, lasterlijk intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch haatdragend of anderszins laakbaar is. De gebruiker stemt ermee in om Vanomobil te vergoeden, te vrijwaren, en, indien nodig, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of de deelname aan andermans inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dat eigendom is van Vanomobil.


Privacy Policy


Deze pagina is laatst aangepast op 30 maart 2018.


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vanomobil. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vanomobil niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


Vanomobil respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


1. Bescherming van de persoonsgegevens


1.1. Vanomobil respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


1.2. GDPR wetgeving 2018

Vanomobil engageert zich om te evolueren naar een 100% compliancy conform de GDPR wetgeving in 2018. De GDPR wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking -is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effectvoor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt deEuropese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.


Deze privacy policy is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met ondernomen maatregelen graag ter beschikking.


1.3. Persoonsgegevens Vanomobil


1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: nieuwsbrieven

De ontvanger kan zich op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Na uitschrijving ontvangt deze persoon geen nieuwsbrieven of ander promotiemateriaal meer van de afzender: deze gegevens worden uit ons bestand gewist. Ons development team zorgt ervoor dat er een unsubscribe-button aanwezig is.


Om in te schrijven op onze nieuwsbrief, doorloopt de bezoeker een opt-in procedure.


1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten

 • Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig - volgende gegevens van onze bestaande klanten: Familienaam, Voornaam, E-mailadres, GSM, Stad, Bedrijf
 • Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de klant via e-mail, telefoon of per post. Dus niet voor promotionele acties.
 • Vanomobil ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende klanten om te controleren of deze gegevens nog kloppen.
 • De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).
 • Indien een klant vertrekt bij Vanomobil worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Het aanvragen van garantie t.o.v. de fabricanten

Het versturen van:

 • Een nieuwsbrief
 • Een uitnodiging voor evenementen
 • Een uitnodiging waterdichtheidscontrole
 • Een terugroepactie

De rechten van de klant:

 • Ik geef toestemming om op de hoogte te worden gebracht van een Vanomobil evenement
 • Ik geef toestemming om op de hoogte te worden gebracht van een waterdichtheidscontrole, terugroepactie of andere activiteit betreffende mijn motorhome
 • Ik geef toestemming om een nieuwsbrief te ontvangen per emailIk geef toestemming om mijn gegevens over te dragen aan 3den (= fabrikant of toeleverancier van mijn motorhome)
 • Ik wil niet dat u mijn gegevens aan derden worden overmaakt.


1.3.3 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: cookie policy website

Vanomobil maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.


2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

 • Klanten en personeel van Vanomobil kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag zal Vanomobil de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking stellen.
 • De klant of medewerker kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen.


3. In geval van een data breach

 • Indien er zich een data breach voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Vanomobil beroep op Black and White Company met als rol de verwerkingsverantwoordelijke die op hun beurt beroep doen op Combell - de verwerker.
 • Een data breach moet binnen de 72 uur na ontdekking/gewaarwording (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Combell neemt deze verantwoordelijkheid op zich als verwerker.


4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:


Vanomobil, Ter Donkt 38, 8540 - Deerlijk

E deerlijk@vanomobil.be
T +32 [0]56 430 180
F +32 [0]56 969 800


5. Lijst van cookies die de Website gebruikt

De tabel hieronder bevat een opsomming van de cookies die Vanomobil desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.


Google Analytics cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Hotjar cookies

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

 • _HJINCLUDEDINSAMPLE

Andere website cookies

 • CakeCookie [DASSHOP-REMEMBER35]: Deze cookie zorgt ervoor dat een gebruiker automatisch terug ingelogd is op de website. Duur: Deze vervalt na 2 weken.
 • CakeCookie [visited_pages]: Deze cookie houdt bij welke pagina's binnen de website werden bezocht. Duur: Deze vervalt wanneer de paginasessie vervalt (bij sluiten van de website).
 • DASSHOP: Deze cookie houdt sessiegegevens zoals IP-adres en browserdetails bij. Duur: Deze vervalt na 3 uur, zonder vernieuwing van de sessie.
 • cookieconsent_status: Deze cookie houdt de status van de cookieconsent popup bij. Duur: Deze vervalt na 1 jaar.