milieuzones en milieustickers

vrijdag 05 mei 2017
Door de recent ingevoerde
milieuzone in Antwerpen centrum krijgen we sinds kort heel veel vragen rond de
verschillende milieuzones in Europa. Als het een geruststelling kan zijn, zo'n
vaart loopt het niet en als je een camper hebt van na 2006, hoef je eigenlijk
helemaal niets te doen, ware het soms gewoon een sticker aan te vragen om
herkenbaar te zijn. Het gaat ook telkens om maatregelen die van toepassing zijn
binnen de grote agglomeraties en steden. klik op deze tekst en ontdek waar de verschillende milieuzones zich bevinden in Europa ...

Milieustickers en milieuzones in Europa

In sommige landen zijn milieuzones ingesteld. Hiervoor geldt dat een camper aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en dat je hierdoor bijvoorbeeld een vignet of milieusticker nodig hebt. Hieronder hebben we een handig lijstje gemaakt van de landen waarop dit op één of ander manier van toepassing is.

Milieuzones België

Vanaf 1 februari 2017 voert Antwerpen als eerste in België een lage emissiezone (LEZ) in. Dit kan gevolgen hebben voor eigenaars van oudere campers. Sommige campers mogen niet meer het gebied binnen de Antwerpse ring in, anderen alleen na registratie en betaling.

De vuistregel is dat diesels van voor 2006 én benzine-auto’s van voor 1992 de stad niet meer in mogen. Op de website https://lez.antwerpen.be/?Taal=NL kan je controleren of je camper er nog in mag.

Welk gebied valt binnen de milieuzone?

De hele binnenstad en een deel van de linkeroever valt binnen de milieuzone. Overal waar de milieuzone begint staan slimme camera's. Deze zoomen in op elke nummerplaat en vergelijken die met de lijst van toegelaten voertuigen.

Laatste uitwijkmogelijkheden

Wanneer een camera een niet-toegelaten camper opmerkt, krijgt de eigenaar een boete thuisgestuurd. Op de laatste kruispunten voor de milieuzone zullen vooraankondigingsborden staan met de uitwijkmogelijkheden.

Boete

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt kans op een boete van €125,-. De pakkans is groot omdat het verkeer in de hele ring met slimme camera’s wordt bewaakt. Deze camera’s zoomen in op kentekens.

P+R parkeerplaatsen

Eigenaren van campers die stad niet meer in kunnen, kunnen hun camper eventueel op een P + R parkeerplaats zetten en vervolgens met het openbaar vervoer naar het centrum reizen. Ook is het mogelijk om maximaal acht keer per jaar van tevoren een dagpas voor €35 aanschaffen , die als ontheffing dient. Automobilisten met een aangepaste camper en een gehandicaptenkaart zijn vrijgesteld, mits zij zich van tevoren hebben geregistreerd.

Milieuzones Denemarken

Buitenlandse campers die meer dan 3500 kilo wegen, moeten in zogenaamde ‘milieuzones’ een ‘EcoSticker’ hebben. De milieuzones bevinden zich in Kopenhagen, Frederiksberg, Aarhus, Odense en Aalborg.

De sticker kan je online bestellen. Meer informatie over de EcoSticker vind je op https://www.ecosticker.dk/en/information-about-the-ecosticker-vignette/the-ecosticker-badge/information-about-the-ecosticker-vignette.html.

Milieuzones Duitsland

Om de luchtverontreiniging terug te brengen zijn in steden in Duitsland bepaalde Umweltzonen aangewezen. Deze zones mag je alleen met de camper binnenrijden met een speciale milieusticker. Steden met zo’n milieuzone zijn onder andere Berlijn, Bonn, Bremen, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Keulen, Krefeld, Leipzig, Mannheim, Mönchengladbach, München, Münster, Neuss, Oberhausen, Osnabrück, Regio Ruhrgebied, Stuttgart, Wiesbaden en Wuppertal.

De Umweltzonen worden met borden aangegeven. Dieselauto’s van voor 2001 of benzinevoertuigen met een bouwjaar van voor 1993 mogen deze zones helemaal niet in. De Duitsland milieusticker kun je aanvragen online.

De gebieden waarvoor beperkingen gelden (Umweltzone), zijn te herkennen aan een verkeersbord met daaronder de soort milieusticker (Umweltplakette) die je nodig hebt om die zone in te mogen rijden. Heeft je camper niet de getoonde sticker, dan mag je dat gebied dus niet inrijden. Ook campers met een buitenlandse registratie, zoals bijvoorbeeld een Belgische, moeten een milieusticker hebben om dat gebied in te mogen.

Alle milieuzones in Duitsland hebben inmiddels de gele sticker als minimumeis. De rode sticker heeft dus geen functie meer en wordt niet meer aangeboden.

Aangezien er geen autosnelwegen zijn in Duitsland die onderdeel zijn van een Umweltzone heb je voor doorreis naar Oostenrijk of Zwitserland geen milieusticker nodig.

Rij je zonder milieusticker een Umweltzone in of is de sticker niet goed zichtbaar aangebracht riskeer je een boete.

De milieusticker is onbeperkt geldig in combinatie met je kenteken. Als je kenteken verandert moet je wel een nieuwe milieusticker aanvragen. De gegevens vermeld op de milieusticker dienen te allen tijde overeen te komen met de gegevens op het kentekenbewijs.

Milieuzones Frankrijk

Op grond van wetgeving die per 1 juli 2016 in Frankrijk van kracht is (Crit'air), kunnen Franse steden milieuzones instellen. Parijs is de eerste stad die hiervan gebruik heeft gemaakt. Er zullen meer steden volgen. In enkele departementen wordt een ecotaxe geheven, maar dit geldt alleen voor vrachtvervoer en niet voor campers.

Parijs

 • Voor Parijs geldt sinds 1 juli 2016 in het hele gebied binnen de ringweg (Boulevard Périphérique) een verbod voor alle motorvoertuigen dus ook campers die geregistreerd zijn vóór 1 januari 1997. Voor motorfietsen ligt de grens bij 1 juni 2000. Het verbod geldt ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken. Houders van een Europese gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld.
 • Het verbod is alleen van kracht op werkdagen tussen 8 en 20 uur, niet in het weekend en op feestdagen.
 • De boete voor overtreding bedraagt ten minste € 68.

Noodmaatregel

 • In geval van extreme luchtvervuiling kunnen de autoriteiten in Parijs besluiten om het centrum tijdelijk af te sluiten voor een deel va het autoverkeer, afwisselend geldend voor auto's met kentekens die eindigen op een even of een oneven nummer. Deze specifieke maatregel geldt niet voor buitenlandse voertuigen. De maatregel wordt van tevoren aangekondigd in de media en op borden boven de wegen. Uitgezonderd zijn: elektrische auto's, hulpdiensten en openbaar vervoer.
 • Als aanvullende maatregel kunnen de autoriteiten besluiten tot een snelheidsbeperking of het in zijn geheel weren van doorgaand verkeer in het centrum. De A86 (tweede ringweg) rond Parijs wordt daarbij uitgezonderd zodat het verkeer kan blijven doorstromen. Bij overtreding geldt een boete van € 22 (bij onmiddellijke betaling) of € 35 (indien later betaald). Tijdens dergelijke maatregelen is het openbaar vervoer in de stad gratis.

Milieusticker

 • Op grond van nieuwe wetgeving (Crit'air) kunnen Franse steden milieuzones instellen.
 • Wanneer in een stad een milieuzone is ingesteld, mag je alleen in de stad rijden als je een milieusticker (ecovignet) hebt. Er zijn 6 verschillende stickers (kleuren). Welke sticker je krijgt, is afhankelijk van het type voertuig, de mate van emissie (EURO-norm) en de leeftijd van het voertuig.
 • De regels gelden ook voor voertuigen met een buitenlands kenteken.
 • Een milieusticker kost circa € 4,50.
 • In Parijs is vanaf 1 januari 2017 de milieusticker verplicht, voor buitenlandse voertuigen vanaf 1 april 2017.
 • Zie certificat-air.gouv.fr voor meer informatie en het bestellen van de milieusticker.

Milieuzone in Parijs

Vanaf 1 september 2015 is de eerste zone voor beperkt verkeer in Parijs een feit. Het betreft het geheel aan wegen binnen de périphérique, de ring van Parijs. De toegang tot deze milieuzone is verboden voor zware voertuigen, bussen en touringcars die geregistreerd zijn voor 1 oktober 2001. Vanaf 1 juli 2016 zijn personenauto's en bedrijfsvoertuigen die voor 1 januari 1997 geregistreerd zijn ook verboden in de Franse hoofdstad. Vanaf 1 januari 2017 is het Crit'Air vignet verplicht in Parijs.

Milieuzone in Grenoble

Vanaf 1 november 2016 is de omgeving rondom Grenoble een luchtkwaliteitszone. Het betreft een "sporadische milieuzone": bij aanhoudende luchtvervuiling is het vignet verplicht. Het ecovignet is dan verplicht op alle wegen, snelwegen en autosnelwegen van de gemeentes binnen de metropool van Grenoble. Wanneer het luchtvervuilingsalarm vijf of meer dagen van toepassing is, mogen enkel voertuigen met het Crit'Air Ecovignet binnen categorie 1-5 rijden. Vanaf de 7e dag van het alarm mogen enkel voertuigen binnen categorie 1-3 rijden. Hiernaast geldt er vanaf de 2e dag een verlaging van de maximumsnelheid van 20 km/uur.

Milieuzone in Lyon

Het Crit'Air Ecovignet is op 12 december 2016 ook ingevoerd in Lyon, inclusief buurtstad Villeurbanne. Het systeem in Lyon is anders: even en oneven kentekens dienen elkaar af te wisselen op dagen dat er verhoogde luchtvervuiling is. Op deze dagen mogen even en oneven kentekens om de beurt een dag rijden. Wanneer er vier opeenvolgende dagen met verhoogde luchtvervuiling zijn, wordt het oranje Crit'Air Ecovignet 3 toegevoegd aan het afwisselingssysteem. Crit'Air Ecovignetten Electro 1, 2 en 3 zijn uitgesloten van dit afwisselingssysteem, zij mogen altijd rijden.

In geval van controle

De Franse overheid heeft nog geen decreet aangekondigd over een eventuele boete en de hoogte hiervan. Er worden tot nader bericht geen bekeuringen uitgeschreven wanneer men niet over de verplichte milieusticker beschikt. In geval van controle zal men gewezen worden op de verplichting de milieusticker aan te schaffen. Daarentegen zijn verontreinigende voertuigen van voor 1997 niet meer toegestaan in de betreffende zones. Dit geldt voor voertuigen die in Frankrijk geregistreerd staan, als ook voor voertuigen die in andere landen geregistreerd staan. Bij het niet in acht nemen van deze regelgeving, kan men bekeurd worden. Voertuigen die niet binnen de Crit'Air classificatie vallen, worden beschouwd als een verontreinigend voertuig. De boete bedraagt € 65,- voor vrachtwagens en € 68,- voor andere voertuigen (bron: Mairie de Paris).

Toekomstige milieuzones

Avignon, Arras, Annemasse, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Champlan, Baskische kust-Adour, Duinkerke (Dunkerque), Dijon, Epernay, Faucigny, Glières, Bonneville, Grenoble, Lille, Le Havre, Lyon, Montpellier, Parijs, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Straatsburg (Strasbourg), Saint Maur-des-Fossés, Toulouse, Marnevallei (Vallée de la Marne)

Milieuzones Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Congestion Charge in Londen

Om in het centrum van Londen te kunnen rijden, moet je een 'Congestion Charge' betalen. Hiervoor moet je je eerst registreren. De taks geldt voor Marleybone Road, Finsbury, Tower Bridge, Elephant & Castle, Victoria Station en Mayfair.

Low Emission Zone in Londen

Voor zwaardere voertuigen geldt in Groot-Londen ook een ‘Low Emission Zone’. De autoweg M25 valt niet binnen dit gebied, wel kleine delen van de M1 en M4. Grotere voertuigen, zoals minibusjes en vrachtwagens, die niet aan bepaalde emissienormen voldoen, moeten binnen dit gebied een dagelijkse tol betalen.

Milieumaatregel Hongarije

Bij een smogalarm is het centrum van Boedapest op de even dagen van de maand toegankelijk voor voertuigen waarvan het laatste cijfer van het kenteken een even getal is. Op de oneven dagen van de maand is het centrum alleen toegankelijk voor voertuigen waarvan het laatste cijfer van het kenteken een oneven getal is.

Milieuzones Italië

Om luchtvervuiling tegen te gaan kunnen delen van stadscentra (op bepaalde tijden) zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit kan ook gelden in delen van bepaalde regio's met druk verkeer. Steden met dergelijke zones zijn bijvoorbeeld Rome, Bologna, Bolzano, Brixen, Lucca, Florence, Pisa, Triest, Turijn en Verona. Regio's zijn bijvoorbeeld de Aosta vallei, Toscane en Trentino. Voor Milaan heb je een apart vignet nodig. Deze zone wordt aangegeven door een verbodsbord met daarbij het opschrift 'zona traffico limitato'. Als het verbod alleen gedurende bepaalde tijden geldt, staat dit op het verkeersbord aangegeven.

Milieuzones Nederland

Steeds meer steden stellen een milieuzone in. In de milieuzone ben je alleen welkom met je auto, brommer of scooter als deze weinig luchtvervuiling oplevert. Rij je toch met een te vervuilend voertuig de stad in, dan heb je kans op een stevige boete. Zorg er dus voor dat je weet met welk voertuig je in welke stad welkom bent.

Vandaag zijn er milieuzones in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Leiden en Nijmegen

Milieumaatregel Noorwegen

Wanneer in Oslo een bepaald niveau van luchtverontreiniging wordt bereikt, kunnen de autoriteiten het stadscentrum afsluiten voor alle voertuigen die op diesel rijden. De beperkingen worden een dag van tevoren aangekondigd via radio en televisie. In geval van overtreding kunnen boetes uitgedeeld worden. Uitgezonderd zijn voertuigen voor vervoer van gehandicapten.

Milieuzones Spanje

In sommige Spaanse steden, zoals in Madrid, zijn milieuzones ingericht, onder meer om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (alleen toegankelijk voor vergunninghouders). Het inrijden van deze gebieden kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.

Milieuzones Zweden

In Stockholm en Göteborg geldt een congestion tax voor voertuigen met een Zweeds kenteken. Deze moeten tol betalen als ze in de binnenstad van Stockholm of Göteborg komen. In juli hoeft geen tol te worden betaald. Wanneer je een auto huurt in Zweden en je bent van plan een van de steden binnen te rijden, vraag dan altijd na of de tol al inbegrepen is in de huurprijs.

 • Om het autoverkeer in de binnenstad van Stockholm en Göteborg te beperken is in deze steden een 'congestion tax' ingevoerd.
 • In de weekeinden, op feestdagen en in de maand juli hoeft er geen tax betaald te worden.
 • Het systeem werkt voor beide steden hetzelfde. Motorvoertuigen, uitgezonderd motoren, die de binnenstad in- en uitrijden, moeten tax betalen.
 • De regeling geldt ook voor buitenlandse voertuigen.
 • Wijze van heffen: van ieder motorvoertuig dat tussen 6.30 (Göteborg 6:00 uur) en 18.29 uur het centrum van de steden in- of uitrijdt, wordt het kenteken gefotografeerd (alleen op weekdagen). Stoppen is niet nodig. Vervolgens krijgt de eigenaar een rekening thuisgestuurd.
 • Bij het binnenrijden van de zone staat aangegeven hoeveel de tax is. Bedragen variëren, afhankelijk van het tijdstip, van 9 tot 22 Zweedse kronen (circa € 1 - € 2,35).
 • Het niet betalen van de tax kan een boete opleveren van SEK 500 (ruim 50 euro).
 • Voor huurauto's die in Zweden gehuurd worden, is de congestion tax meestal inbegrepen in de huurprijs. Het is wel aan te raden dit na te vragen bij het verhuurbedrijf wanneer het plan is om het centrum in te rijden.
 • Meer informatie: transportstyrelsen.se en epass24.com.